OEMATA EKNAIAEYTIKOY EXEAIAEMOY

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΘΕΩΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΟΜΕΣ,ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ,ΜΟΝΤΕΛΑ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Editors: Anastassios Kodakos, Fragkiskos Kalavasis

Oπαρών δέκατος τρίτος τόμος της σειράς με τίτλο: «Η Μηχανική της Μετάβασης στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Σχολικών Μονάδων: Θεωρίες, Συστήματα, Δομές, Διεργασίες, Λειτουργίες, Μοντέ-

λα, Εργαλεία, Προγράμματα, Τεχνολογίες» απευθύνεται, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και όλων των τύπων, σε απόφοιτες/ αποφοίτους και φοιτήτριες/τές των ΠΜΣ «Μο- ντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγ- γιση», αλλά και σε όλες/ους τις/τους φοιτήτριες/τές και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τύπων της Εκπαίδευσης όπως και σε κάθε ενδια- φερόμενο για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού ως περιγραφής, σχεδια­ σμού, εφαρμογής και αποτίμησης οργανωμένων εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων.réseaux numériques : téléphonie et mobilisation

milie theodora miere

Préface du livre (extrait) :

Depuis l’Antiquité, les fondements philosophiques de l’existence n’ont pas changé. L’homme est toujours un animal social. Il éprouve le besoin grégaire de se regrouper avec ceux qui lui ressemblent, pour former des tribus, des communautés, des territoires ou des sociétés.   Ces regroupements par affinité élective ont pour objet de faire de la politique, de consommer, d’étudier, de se divertir, etc. Ils s’effectuent aujourd’hui à distance, grâce aux progrès technologiques et à l’avènement du téléphone mobile, comme l’explique à juste titre Théodora Miere dans son ouvrage. Quelles sont les conséquences de ce changement de mode de vie ? Facteur d’émancipation et de liberté pour les uns, le téléphone mobile incarnerait le temple de la modernité comme une nouvelle agora. Facteur d’aliénation pour les autres, le téléphone mobile ferait perdre tout sens critique par la disparition de l’écrit au profit de l’image dans la communication. Victime des écrans, la raison cèderait sa place à l’émotion, avec le risque de remettre en question le progrès scientifique comme fondement de notre civilisation. 

 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-reseaux_numeriques_telephonie_et_mobilisation_congo_brazzaville_milie_theodora_miere_christophe_assens-9782336404776-78791.htmldynamiques collectives et territoires : 9 defis pour des territoires competitifs, innovants et durables

eDITEURS : anne albert-cromarias, therese albertini et patrice terramoris

Assens C, Coleno F (2023), Organiser un réseau d’acteurs pour préserver/valoriser le bien commun, in Anne Albert-Cromarias, Therese Albertini et Patrice Terramorsi (eds) Dynamiques collectives & Territoires : 9 défis pour des territoires compétitifs, innovants et durables, Editions ISTE, 27-39.

 

https://www.istegroup.com/fr/produit/dynamiques-collectives-et-territoires/
la cooperation en management public

Assens C, Perrin C (2022), La coopération en management public, in M. Benzerafa-Alilat, D. Lamarque G. Orange (eds) Encyclopédie du management public, Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique - Editeur, 752 p.

 

Accès en ligne : https://books.openedition.org/igpde/15291

Télécharger
Flyer
Encyclopédie du management public
flyer-Encyclopedie-du-management.pdf
Document Adobe Acrobat 491.8 KB


coûts du travail et legislation sur la protection de l'emploi

françois gerber (préface : christophe assens)

Trop de protection sur l'emploi tue l'emploi ? 

 

Le dernier ouvrage de François Gerber (avocat au barreau de Paris, docteur en sciences de gestion) aborde cette question centrale dans l'économie. Il propose une méthode novatrice de calcul du coût du travail, fondée sur la notion de passif social virtuel, à savoir l'ensemble des coûts cachés, différés dans le temps, qui s'accumulent tout au long de la carrière, et se déclenchent au moment de la rupture du contrat de travail.  A partir de situations concrètes, François Gerber analyse la disparition de plusieurs PME , en raison de la législation sur la protection de l'emploi qui pèse sur le passif social virtuel et contribue pour partie à la désindustrialisation :

 

Entreprise "Linéa BTP" : le dirigeant n’a pas les moyens de licencier préventivement 30 salariés pour sauver son outil de production, en raison des coûts différés dans le temps (passif social virtuel) que sa trésorerie ne peut pas supporter. Il préfère attendre le point de non-retour avec la liquidation de l’entreprise pour retrouver des mesures conventionnelles de soutien et d’accompagnement collectif des organismes sociaux. 

 

Entreprise "Philippe" : le poids du « passif social virtuel » empêche la cession d’entreprise pour un dirigeant si le passif social devient supérieur au prix de cession, ce qui est le cas lorsque la pyramide des âges des salariés augmente. Dans ce cas, le dirigeant préfère procéder à la liquidation amiable de la société en procédant au licenciement direct des salariés plutôt que de vendre à perte l’outil de travail.


Préface de Christophe Assens sur l’ouvrage de François Gerber (2021), Coûts du travail et législation sur la protection de l’emploi, Editions Humensis.  

 

Résumé de l'ouvrage : 

Les entreprises françaises sont l'objet d'un paradoxe. Le coût du travail est aujourd'hui l'élément essentiel qui détermine leur stratégie – et décide en particulier des délocalisations – mais son existence échappe au débat. En effet, campée sur une posture qui vise à défendre le modèle social français et deux de ses composantes principales, le contrat à durée indéterminée et la législation sur la protection de l'emploi, l'espace institutionnel et sociétal n'est pas disposé à admettre une controverse sur ce sujet. Ce livre transgresse cet interdit hexagonal.

 

https://www.decitre.fr/livres/couts-du-travail-et-legislation-sur-la-protection-de-l-emploi-9782380210293.html

 

 


management libéré : 7 entreprises dévoilent leurs méthodes

editeurs : julien granata et annabelle jaouen

Assens C, Bouchez JP (2021), La démocratie « concertative » dans le groupe Hervé, in Julien Granata & Annabelle Jaouen (eds), Management libéré - 7 entreprises dévoilent leurs méthodes : agilité, performance durable et antifragilité, Dunod, 131-152.  

Résumé : Le Groupe Hervé fonctionne en l’absence de pouvoir hiérarchique. La co-construction et la surveillance collective des règles de la concertation conditionnent la liberté et la prise de responsabilité des collaborateurs. Ce cas nous permet de mettre en évidence le dispositif de concertation qui permet aux managers de maîtriser leur sens naturel de l’autorité, l’habitude de commander, le devoir de décider à la place des autres, la part de narcissisme et de passion qui entoure leur action. 

 

https://www.dunod.com/entreprise-economie/management-libere-7-entreprises-devoilent-leurs-methodes-agilite-performanceproduire du savoir et de l'action : le vade-mecum du dirigeant-chercheur

Nekka H, Assens C (2020), L'importance des relations entre encadreurs-encadrés dans l’aboutissement d'un projet de recherche type DBA : une contribution mobilisant le savoir actionnable, in Frimousse S et Perreti J.M (eds), Produire du savoir et de l’action : le vade-mecum du dirigeant-chercheur, Collection ASMP, Editions EMS, 100-117. 

Résumé : Ce chapitre propose une analyse en deux temps. Dans un premier temps, il expose les obstacles rencontrés dans la création de DBA à l’université pour des raisons idéologiques. Dans un second temps, le chapitre se termine par une note plus opérationnelle en soulignant l’importance de la qualité des relations entre encadreurs-encadrés dans la co-production d’un savoir actionnable. 

 

https://www.editions-ems.fr/livres-2/themes/management-organisation-stratégie/ouvrage/566-produire-du-savoir-et-de-l-action.html

 responsible organizations in the global context

Editors : annie bartoli / jose-luis guerrero /philippe hermel

Télécharger
Social Networks and professional communities : a fair governance ?
Assens C, Bouchez J.P (2019), Social networks and professionnal communities : a fair governance ? in Bartoli A, Guerrero JL and Hermel P (eds), Responsible Organizations in the Global Context : Current Challenges and Forward-Thinking Perspectives, Palgrave McMillan, 223-236.
Assens-Bouchez2019_Chapter_SocialNetwork
Document Adobe Acrobat 225.8 KB

Responsible Organizations in the Global Context

Current Challenges and Forward-Thinking Perspectives

 

Offers a diversity of approaches to responsibility and accountability in the global context

Unlike previous books that examine focus on a particular theme of responsibility (CSR, individual responsibility, or ethical issues in the digital economy), this book presents a comprehensive perspective of these topics

Differentiates between responsible organizations and economically performing organizations. 

 

https://ideas.repec.org/h/spr/sprchp/978-3-030-11458-9_12.html 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11458-9
l'économie du partage

100 notions management et numérique

Cet ouvrage sur le management et le numérique propose, en 100 notions, un parcours évidemment non exhaustif de l'impact de la révolution numérique sur les pratiques, usages, méthodes et outils du management. La "transformation digitale" (ou numérique) est devenue une priorité stratégique pour beaucoup d'entreprises comme d'administrations qu'il s'agit d'initier, d'accompagner, de prolonger. Il faut intégrer de nouveaux outils, de nouveaux comportements, de nouveaux modes de relations avec les clients, les usagers, les consommateurs, les actionnaires, les citoyens. Le numérique transforme les métiers et les compétences à valoriser, les modes collaboratifs s'imposent, des organisations deviennent plus ou moins "plates" ou "latérales" , les "silos" implosent. Il ne s'agit pas uniquement de chercher à obtenir de meilleures performances collectives, ces évolutions dépassent très largement les aspects technologiques et questionnent notre responsabilité sociétale. Nous sommes témoins et acteurs des profondes mutations sociales, culturelles, organisationnelles, idéologiques et avons à maîtriser ces transformations parfois radicales et très rapides d'écosystèmes d'affaires comme de services. Plus de quarante professionnels, consultants, experts, enseignants, chercheurs, ont permis la réalisation de cette publication : Thomas Alix, Christophe Assens, Mourad Attarça, Gilles Balmisse, Pierre Bauby, Radhia Ben Messaoud, Benjamin Benoit, Jean-Pierre Bouchez, Tarik Boussisse, Thierry Burger-Helmchen, Thierry Côme, Delphine De St Julien, Mathieu Dunes, Jérôme Dupuis, Joëlle Ensminger, Maria Fuhrlmann, Michel Germain, François Goxe, Jean-Roch Houllier, Nicolas Jullien, Vincent Lecorche, Marc Lippa, Christophe Lips, Carine Luangsay-Catelin, Stéphane Magne, Audray Ludivine Mavoungou Yesset, Muriel Michel-Clupot, Dany Mont, Jean-Luc Moriceau, Hongxia Peng, Gérald Péoux, Christelle Perrin, Sophie Raedersdorf, Louis-Caleb Remanda, Isabelle Reyre, Serge Rouot, Sana Rouis Skandrani, Mounir Soudani, Edouard Tessier, Guillermo Velazquez-Valadez, Marc Veyrat, Michael Viegas Pires & Marcello Vitali-Rosati.


Services publics, entreprises publiques, quelle place pour les citoyens ?

postface de nathalie loiseau

Assens C, Coleno F (2015), Un réseau public-privé pour le bien commun : la création de la pomme Ariane®, in Galabov A. et Rouet G. (eds), Services publics, entreprises publiques, quelle place pour les citoyens ? Collection Local & Global,  Editions l’Harmattan, 101-120.

Résumé : Résumé : face au réchauffement climatique et à l’augmentation de la démographie mondiale, il est important de concevoir une agriculture durable qui préserve les ressources naturelles (biosystème), qui maintient les rendements de production pour les agriculteurs et fournit un bénéfice équitable à tous les maillons sur la chaîne de valeur agro-alimentaire (écosystème), qui tient compte des attentes sociales du citoyen à l’égard des entreprises agricoles, pour éviter la délocalisation des emplois et préserver une production locale dans des circuits courts (sosiosystème). Dans ce chapitre, nous présentons la filière de la pomme Ariane® gérée par une collaboration entre un organisme de recherche public l’INRA, et des acteurs privés. De ce point de vue, l’agriculture durable à l’image d’un bien commun, ne peut pas être administrée ni par l’Etat ni par le marché, mais par un réseau public-privé. 


la confiance en commun

Assens C (2014), « La confiance relationnelle ne se décrète pas mais se construit chemin faisant », in Scènes de Confiance, la confiance en commun, Tome 3, Editions Textuels, 126-130.

Télécharger
La confiance relationnelle ne se décrète pas
textuel.pdf
Document Adobe Acrobat 74.1 KB


de la connivence dans les affaires

Assens C, (2013) "De la connivence dans les affaires", in Hermel P et Corbel P (Eds.), Le management des évolutions organisationnelles et stratégiques, collection Entreprises & Management, Editions l'Harmattan, 207-224.

 

Résumé : Dans la vie des affaires, les décideurs sont confrontés à de nombreuses incertitudes qu’il est parfois difficile de contrôler. Parmi ces incertitudes, les risques relatifs à l’aléa moral ou à l'opportunisme des partenaires demeurent élevés, en dépit des garanties contractuelles. Pour se prémunir contre ces risques, les décideurs ont tendance à fonctionner en réseau dans un univers de connivence où prédomine le "contrat moral", en lieu et place du contrat juridique. Ce phénomène de connivence dans l’économie ne cesse de prendre de l’importance, tant dans la littérature académique à travers l’étude des réseaux sociaux, que dans la pratique des affaires au sein des districts industriels ou des pôles de compétitivité, à titre d’exemple. Ce chapitre explore les enjeux stratégiques qui découlent du maillage d'entreprises animées par un sentiment de connivence.

 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-management_des_evolutions_organisationnelles_et_strategiques_philippe_hermel_pascal_corbel-9782296993372-39472.html


logiques de creation : enjeux theoriques et management

préface de jack lang

Assens C, Bouteiller C (2006), "Mesurer la création de valeur réticulaire", in Azan W., Bares F., Cornolti C. (Eds), Logiques de création : enjeux théoriques et management, Paris, Editions l’Harmattan, collection Gestion et Economie, chapitre 7, 159-182.

 

Résumé : ce chapitre a pour objet de présenter des indicateurs de mesure de la création de valeur dans un réseau d’entreprises. La création de valeur provient du capital intellectuel des membres du réseau, à partir des mécanismes souvent informels qui rendent les alliances récurrentes et qui facilitent les transferts de compétences ou de ressources au sein du réseau.

 

 

Télécharger
Chapitre d'ouvrage en téléchargement
meta4.pdf
Document Adobe Acrobat 90.0 KB


de la pyramide aux réseaux : récit d'une expérience de démocratie participative

préface de sègolène royal

Assens C (2007), "Les enjeux de la démocratie participative à Parthenay", in Hervé M, D’iribarne A, Bourguinat E. (Eds), De la pyramide aux réseaux : récits d’une expérience de démocratie participative, Paris, Editions Autrement, 306-309.

 

Résumé : Il ne faut pas idéaliser le management en réseau. Le réseau introduit des avancées dans le jeu démocratique, mais il a aussi ses limites dans la gestion politique de la vie locale ou dans la gestion d’entreprise.

 

Le mode d’organisation en réseau crée finalement de la complexité et de l’ambivalence qu’illustre la cohabitation de risques opposés. Il offre à la fois de conduire à une convergence excessive (risque d’endogamie) ou à une divergence excessive avec des acteurs opposés au réseau ou revendiquant une autonomie en dehors du réseau et renonçant ainsi à la préférence communautaire (risque d’exogamie).

 annales de l'école de paris du management

editeur : michel berry

Bourguinat E, Hervé M, Assens C, D’Iribarne A (2007), "Existe-t-il un modèle démocratique commun pour l'entreprise, l'association, la ville ?", les Annales de l’Ecole de Paris du Management, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris, vol XIII, 223-231.

 

Télécharger
Existe t'il un modèle démocratique universel ?
ecoleparis.pdf
Document Adobe Acrobat 166.1 KB

ressources humaines, force de travail et capital humain

editeur : louis marmoz, véronique attias-delattre

Assens C, Abittan Y (2011), "Le réseau social : la face cachée des ressources humaines", in Marmoz L et Attias-Delattre V (Eds), Ressources humaines, force de travail et capital humain : des notions aux pratiques, Editions l'Harmattan, collection "Educations et Sociétés".

 

Résumé : Il
 est
 habituel
 d'examiner
 le
 rôle
 d'un
 acteur
 en
 fonction
 du
 pouvoir
 de
 décision
 que
 lui
 confère
 son
 niveau
 de
 responsabilité
 dans
 l'entreprise.
 Or,
 au‐delà
 de
 cette
 dimension
 officielle,
 chaque
acteur
 est
enclin
 à
 développer 
des
 compétences 
relationnelles
au
 sein
 d'un
 organigramme
 clandestin,
 i.e
 le
 réseau
 social,
 pour
 échapper
 à
 l'arbitraire
 hiérarchique,
 pour
 mieux
 contrôler
 l'incertitude
 de
 l'environnement,
 ou
 enfin
 pour
 mieux
 valoriser
 des
 complémentarités
 de
 compétences
 avec
 d'autres
 acteurs,
 sans
 entrave
 administrative
 ou
 réglementaire.


Télécharger
chapitre d'ouvrage RH
L'organigramme en réseau
chapitre Marmoz3.pdf
Document Adobe Acrobat 476.7 KB

Abittan Y, Assens C (2012), "Résilience territoriale et diasporas, benchmark de trois systèmes d’innovation : Silicon Valley, Israël, Maroc", in Hamdouch A, Depret M-H, Tanguy C (Eds.), Mondialisation et résilience des territoires, Presses de l'Université du Québec, Collection géographie contemporaine. 

Télécharger
Chapitre d'ouvrage Abittan Assens
comparaison USA/Israël/Maroc
hamdouch2.pdf
Document Adobe Acrobat 4.6 MB
Télécharger
Plaquette de l'ouvrage
Mondialisation et résilience des territoires
hamdouch.pdf
Document Adobe Acrobat 1.6 MB


fantasmes mythes non dit et quiproco : analyse de discours et organisation

préface de yvon pesqueux

Assens C (2009), "Le réseau : concept ou métaphore ?", in Ocler R (Ed.), Fantasmes, mythes, non-dits et quiproquo : analyse de discours et organisations, Paris, Editions l’Harmattan, collection "conception et dynamique des organisations", 175-202.

 

Résumé : observer les réseaux, consiste bien souvent à traquer des phénomènes invisibles en sciences sociales, compte tenu de l’immatérialité des relations et de l’intangibilité des frontières. De fait, il n’existe pas d’activités économiques, sociales ou politiques qui ne soient tributaires de façon directe ou indirecte des réseaux, sans pour autant qu’il soit facile de les observer et de les identifier, en raison de cette omniprésence. Dès lors, il convient de s’interroger sur la portée scientifique de la notion de réseau, en cherchant à savoir si cette terminologie peut être employée comme un concept en dépit des obstacles théoriques, ou au contraire si elle doit être cantonnée au stade d’une métaphore visant à révéler notre ignorance sur des mécanismes de solidarité se déroulant en dehors des institutions officielles.démocratie et management local

4ème rencontre ville management

Assens C, Phanuel D (2001), "Les modes de gouvernement de la démocratie locale", in Le Duff R, Rigal J.J, Schmidt G. (Eds.), Démocratie et management local, Paris, Editions Dalloz, 49-68.

 

Résumé : au sein d'une démocratie locale, le maire joue un rôle primordial. dans une démocratie représentative, il centralise le pouvoir de décision de façon plus ou moins autoritaire, au risque de paralyser le débat citoyen. Dans une démocratie consultative, il accepte d'écouter et de conculter régulièrement les administrés afin de mieux faire accepter ses décisions. enfin, dans une démocratie en réseau, il prend le risque de partager son pouvoir en suscitant des initiatives. Dans ce dernier cas, la difficulté consiste à concilier l'autonomie individuelle avec la cohésion collective sans nuire à l'autorité du maire, et sans décourager l'initiative populaire. 

Télécharger
Chapitre d'ouvrage en téléchargement
VM4.pdf
Document Adobe Acrobat 293.2 KB


la concurrence entre affrontement et connivence

editeur : frédéric le roy

Assens C (2002), "La concurrence interne : sélection naturelle ou non sens économique", in Le Roy F. (Ed.), La concurrence entre affrontement et connivence, Paris, Editions Vuibert , 83-101.

Télécharger
Chapitre d'ouvrage Assens (2002)
La compétition interne : non sens au sélection naturelle ?
ouvrageFL.pdf
Document Adobe Acrobat 4.9 MB

management : cas et applications

editeurs : michel kalika, jean-pierre helfer, jacques orsoni

Assens C (2005), "Un cas de formes différentes de partenariat : Bombardier", in Kalika M, Helfer J.P, Orsoni J (Eds.), Management Cas et applications, Paris, Editions Vuibert, 272-277.

 

Assens C (2005), "Les fusions : Vivendi Seagram Canal +", in Kalika M, Helfer J.P, Orsoni J (Eds.), Management Cas et applications, Paris, Editions Vuibert, 266-272.

 

Assens C (2005), "L’intensité concurrentielle : le cas Compagnie Générale des Eaux", in Kalika M, Helfer J.P, Orsoni J (Eds.), Management Cas et applications, Paris, Editions Vuibert, 95-101. 

 topics in educational design : social networking and schools : bridges and meaning

editeurs : anastassios kodakos,  fragiskos kalavasis

Assens C, (2013) "Gouvernance d’un réseau : le management d’une démocratie sans frontières ", in Kodakos A et Kalavasis F (Eds.), Social networking and schools : bridges and meanings, collection Topics in Educational design, Athena, Diadrassi Editions, 13-30.

 

Assens C, (2013) " ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ", in Kodakos A et Kalavasis F (Eds.), Social networking and schools : bridges and meanings, collection Topics in Educational design, Athena, Diadrassi Editions, 31-48.

 

Télécharger
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
chapitregrec.pdf
Document Adobe Acrobat 285.5 KB


relazioni interaziendali e dinamica competitiva

atti del convegno aidea - mc Graw-Hill editions

Assens C, Baroncelli A, Froehlicher T (2001), "Guidare la trasformazione organizzativa : l’evoluzione di Vivendi verso la new economy", in Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo delle aziende, Milano, McGraw-Hill, 142-163.

 

Télécharger
Guidare la trasformazione organizzativa
AIDEA2001.pdf
Document Adobe Acrobat 270.2 KB

Baroncelli A, Assens C (2005), La riconfigurazione dei processi decisionali e delle forme di coordinamento: uno studio longitudinale del gruppo Vivendi Universal " , in Aa.Vv, Atti del XXVII Convegno AIDEA, La riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro della competizione, Ed. Giappichelli, Torino.


Télécharger
La riconfigurazione dei processi decisionali
AIDEA2005.pdf
Document Adobe Acrobat 193.3 KB